Czech English

www.prodamordinaci.eu

MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. - specialista na marketing ve zdravotnictví

Představení společnosti

Společnost MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. je specialista na prodej ordinací nebo jiných zdravotních zařízení.

Společnost MEDICAL CONSULTANTS s.r.o. dále nabízí komplexní služby v oblasti managementu a marketingu zdravotních zařízení. Našimi klienti jsou státní i nestátní zdravotní zařízení v ČR i zahraničí. Působíme v oblasti zdravotních zařízení i lékárenství.


Klíčové osoby

MUDr. Petr Latner, MBA – v roce 1997 ukončil studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2010 získal titul MBA s vyznamenáním na Nottingham Trent University, UK. Od roku 1998 se specializuje se na marketing a management zdravotních zařízení. Působí jako konzultant pro renomované zahraniční společnosti v oblasti poskytování služeb ve zdravotnictví.


Služby pro zájemce o prodej a koupí ordinace

Pro všechny potencionální zájemce o prodej ordinace nabízíme komplexní servis nebo transakční zastoupení. Máme mnohaleté zkušenosti s realizací jejich prodeje. Mezi naše klienty patří bonitní investoři se zájmem o prodej ordinace.


Nabízíme Vám reálnou příležitost k realizaci Vašeho záměru o profesionální prodej Vaší ordinace.

Přehled nabízených služeb:
• Znalecké ocenění ordinací
• Komplexní právní servis
• Vyjednávání se zájemci o ceně
• Zpracování odborných analýz


Motivační faktory k prodeji ordinace

Zajisté i Vy si kladete otázku, zda prodat nebo neprodat ordinaci? Odpověď na tuto otázku obnáší značný duševní boj, ale na druhou stranu se k tomuto kroku odhodlalo před Vámi mnoho Vašich kolegyň a kolegů.


Dovolujeme si Vám rekapitulovat nejčastější motivační faktory k prodeji

• Generační obměna - jde o skupinu klientů, kteří nemají rodinného pokračovatele. Tito klienti jsou v důchodovém věku a chtějí si výnosem splnit své sny
• Strach z vývoje zdravotnictví - asi společný motivační faktor všech skupin. Zdravotnictví v ČR prochází a bude procházet reformami. Jejich společným rysem je plošné snižování úhrad státu a zvyšování spoluúčasti pacientů.
• Výstavba konkurenční ordinace v blízkosti - tímto krokem se dostává mnoho klientů pod značný tlak a ne každý má zájem na konkurenční boj.

Pokud se rozhodnete pro naši firmu, máte vysokou šanci najít bonitního kupce a svoji ordinaci prodat.


Proces prodeje ordinace

Rádi bychom Vás zjednodušenou formou seznámili s celým procesem prodeje Vaší ordinace.

Milník č.1 - zavření smluvní dohody o mlčenlivosti mezi Vámi naší firmou
Tato smlouva upravuje pravidla pro zacházení s Vašimi citlivými údaji, které budeme potřebovat pro seznámení s Vaším podnikáním. Zjednodušeně řečeno, tato smlouva bude Vaší pojistkou pro“ účelové vytahování informací o Vaší ordinaci falešnými zájemci“.

Milník č.2 - poskytnutí základních provozních informací
V této fázi si vyjasníte, jakou formou budete Vaši ordinaci prodávat. Poskytnete nám údaje o parametrech provozovny, nájemních podmínkách, personálním obsazení, režijních nákladech a tržbách. Milník č.3 - Indikativní nabídka.

Na základě vyhodnocení předaných údajů obdržíte nezávaznou indikativní nabídku. Jde o prvotní, nezávazné ocenění Vaší ordinace. V dalším kroku si investor prostřednictvím Due Dilligens ověří validitu předaných informací.

Milník č.3 – due dilligens
V případě vážného zájmu kupce budete absolvovat detailní analýzu Vašeho podnikání tzv. due dilligens. To se zpravidla skládá z těchto oblastí:
• Smlouvy a registrace
• Účetnictví a ekonomika
• Provoz
• Personalistika

Milník č.4 – Uzavření kupní smlouvy
Úspěšný prodej Vaší ordinace je zakončen uzavřením příslušné kupní smlouvy a protokolárním předáním provozovny.


Doplňkové služby

Poradenství v oblasti marketingu a managementu ordinace.

Nabízíme komplexní nebo parciální služby v oblasti marketingu nebo managementu Vaší ordinace. Jejich cílem by bylo zvýšení profitability Vaší provozovny nebo změna prodejní strategie.

Due dilligens
Nabízíme komplexní službu hloubkové analýzy Vaší ordinace tzv. due dilligens. Proces se skládá z následujících oblastí:

• Kontrola stavu ordinace s aktuálními legislativními předpisy
• Analýza výkonů a jejich bodového ohodnocení
• Analýza výše a struktury skladových zásob


Z našich referencí vybíráme...

Soukromá radiologická klinika PMT Brno
V rámci projektu Privátní radiologické kliniky jsme zpracovali marketingovou strategii zdravotního zařízení, podíleli jsme se na tvorbě a implementace systému řízení a radili při vyhledání strategického investora.

KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO KLINIKA PMT BRNO

Projekt obsahoval:
• Vyhledání vhodné lokace
• Zajištění a realizace stavebních prací
• Vytvoření marketingové strategie
• Vytvoření značky a její propagace
• Vývoj vlastního objednávkového systému
• Zajištění a koučování odborného personálů

MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
Česká republika
MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.
tel.: +420 534 009 351
fax: +420 534 009 134
mobil: +420 602 535 343

© 2018 MEDICAL CONSULTANTS s.r.o.